Oferta

 • Biuro Rachunkowe ARGOS
  87-100 Toruń
  ul. Józefa Wybickiego 32/5
  Czynne: Pn. - Pt. 08:00-17:00
 • tel. 602 327 137
 • biuro@argostorun.pl

Oferta obsługi rachunkowej obejmuje:


PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • Sporządzenie zasad polityki rachunkowości,
 • Sporządzenie zakładowego planu kont wraz z jego wdrożeniem,
 • Dokonywanie zapisów w księdze handlowej,
 • Wyliczenie zobowiązań jednostki względem US w zakresie podatku dochodowego,
 • Wyliczenie zobowiązań jednostki względem US w zakresie podatku VAT,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do US,
 • Przygotowanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzanie zeznań rocznych,
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego rocznego tj.: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • Na życzenie klienta sporządzanie przelewów dotyczących należności publicznoprawnych (m.in. ZUS, US),
 • Bieżące monitorowanie należności i zobowiązań.
 • Elektronicznie przekazujemy dokumenty do US

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, RYCZAŁT, ROZLICZENIA ROLNIKÓW

 • Prowadzenie zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzenie planu amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
 • Prowadzenie ewidencji VAT, VAT-UE,
 • Sporządzanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych,
 • Przygotowanie na życzenie klienta dowodów wpłat zobowiązań podatkowych.
 • Elektronicznie przekazujemy deklaracje do US

KADRY I PŁACE

 • Sporządzamy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło - na podstawie przedstawionych danych personalnych,
 • Sporządzamy listy płac oraz rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • Sporządzamy imienne karty przychodów pracowników,
 • Prowadzimy akta osobowe pracowników
 • Prowadzimy karty urlopowe pracowników, karty zasiłkowe i inne dotyczące nieobecności pracownika w pracy,
 • Kompleksowo obsługujemy rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym, w tym dokonywanie zgłoszenia, wyrejestrowania do ZUS pracowników, ustalenia obowiązku ubezpieczeniowego oraz naliczania składek, sporządzaniu i przekazywaniu deklaracji do ZUS, ustalamy wysokość podatku od wynagrodzeń do US na podstawie list płac i rachunków z umów cywilnoprawnych,
 • Jesteśmy w stałym kontakcie z komornikami, w przypadku obciążeń wynagrodzeń pracowników z różnych tytułów,
 • Sporządzamy roczne rozliczenia pracowników PIT 11, PIT 40,
 • Przygotowujemy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie klienta)
 • Elektronicznie przekazujemy dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

PIT – ROZLICZENIA ROCZNE

Sporządzamy rozliczenia roczne w zakresie podatku dochodowego i jego odliczeń, nie tylko na rzecz firm, ale również na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej m.in:

 • PIT-28
 • PIT 36
 • PIT 36L
 • PIT 37
 • PIT 38

Jest możliwość przesłania na e-maila: argos-agnieszkawisniewska@o2.pl skanu dokumentów ówcześnie otrzymanych od pracodawcy, instytucji publicznych jak i prywatnych (np. PIT-11, PIT-40, PIT-8B, PIT-8C), a my w dalszej kolejności odeślemy Tobie sporządzone rozliczenie w formacie pliku PDF gotowe do wydrukowania i podpisania.

ZASZŁOŚCI

Nasze Biuro specjalizuje się w wyprowadzaniu zaszłości kadrowo-księgowych podmiotów (osób fizycznych oraz osób prawnych) nie prowadzących bieżących rozliczeń z ZUS oraz US. Ceny za tego rodzaju usługi są ustalane indywidualnie w zależności od materiału i specyfiki firmy jaki należy nadrobić. Na życzenie klienta Biuro weryfikuje dotychczasowe prowadzenie księgowości za dodatkową opłatą.

REJESTRACJA FIRMY

Biuro oferujemy bezpłatną poradę dla przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą, którzy zdecydują się podpisać z nami umowę w zakresie:

 • Wybory formy prawnej
 • Wyboru formy ewidencji księgowych np. ryczałt czy książka przychodów
 • Wypełniamy wspólnie deklaracje niezbędne do rozpoczęcia działalności takie jak:
  • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • zgłoszenie rejestracyjne VAT-R (dla podmiotów, które chcą zarejestrować się jako płatnik VAT)

Nic tak nie zbliża, żony i męża, jak nadejście formularza zeznań podatkowych

autor nieznany

© 2010 A R G O S